Hrací vybavení pro
architekti

Vybavení dětských hřišť OBRA
Produkte filtern
Řada pulzních koulí
Řada pulzních koulí

252788 pulzní kuličková řada

Volně stojící zařízení se základovou kotvou

Lepí se na něj sněhová koule vržená o zeď. Míč se odrazí zpět. Podobně kalená ocelová koule za předpokladu, že stěna má přibližně stejnou tvrdost jako koule a ocelová koule. Vlastnost, díky níž se míč a míč odrazí zpět, se nazývá „pružnost“. Sněhová koule to nemá. Elastic je objekt, který se po násilné deformaci vrátí do původního tvaru.

U řady pulzních koulí je nejprve zasažen míč. To spouští jeho souseda, který zase dává popud. Impulz pokračuje všemi koulemi, až k poslední, která zasáhne téměř tak daleko, jak byla zasažena první. Při pádu zpět je řada koulí zatlačena zpět v opačném směru. Tento proces se opakuje, dokud není energie spotřebována a přeměněna na teplo. Místo jednoho můžete také odklonit několik vnějších koulí současně nebo v intervalech.

Vlastnosti herního vybavení: Architekti | Hrací zařízení pro volný čas | Školní hřiště | Komunitní hřiště | Doplňkové vybavení a ochrana proti pádu Exponáty

Ke stažení