Malé normy 1x1

kolotoče

Kolotoče jsou nejen oblíbenou atrakcí na výstavišti, jsou také velmi oblíbené jako vybavení dětských hřišť pro děti všech věkových kategorií. Co ale dělá z kruhových objezdů tak oblíbený herní prvek? Jaké jsou různé typy tohoto typu herního vybavení? A co je třeba vzít v úvahu při plánování a provozu? Na tyto otázky najdete odpovědi v tomto vydání malého Norm 1x1 od OBRA-Design.

Co dělá z kruhových objezdů oblíbený herní prvek?

Nadšení jistě spočívá v tom, že tato otočná hrací zařízení jsou využívána částečně aktivně a částečně pasivně. Aby se kolotoč rozjel, je třeba něco aktivně udělat. Pak ale můžete na sebe pasivně nechat působit rotační pohyb. K jeho popularitě přispívají související motorické a smyslové zážitky, stejně jako sociální interakce, které se na tomto herním vybavení nevyhnutelně odehrávají. Děti si trénují motoriku otáčením, tlačením a držením při startování a otáčení. Navíc je stimulován smysl pro rovnováhu. Musíte působit proti odstředivé síle a udržovat rovnováhu vsedě i ve stoje. Smysl pro zrak je také plně ohrožen, protože obrazy v zorném poli se neustále mění. V závislosti na délce trvání a intenzitě vede točivý pohyb k závrati, což je také další zážitek a je integrován do hry. Dalšími slastnými zážitky jsou vítr, který můžete cítit ve tváři, nebo mravenčení v břiše, které cítíte při zrychlování. Společné hraní na kolotoči je ještě zábavnější. Několik dětí to zrychluje. Je dohodnuto, kdo, kolik a kdy bude měněn. To podporuje sociální kontakty a komunikaci.


Jaké různé kolotoče existují?

Na jedné straně lze rozlišovat na základě standardu vybavení hřiště s typy v něm popsanými. Na druhou stranu lze rozlišovat i podle typu použití nebo zamýšlené věkové skupiny.

Normativní rozlišení

Evropská norma pro vybavení dětských hřišť EN 1176 popisuje v části 5 „Další zvláštní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kruhové objezdy“ následující typy:

 • Typ A - Turnikety
 • Typ B - karusel s otočnou podlahou
 • Typ C - Karusel se zavěšenými uživatelskými stanicemi
 • Typ D - kolejový kolotoč
 • Typ E - šikmá točna
 • Typ F - miskovitý kolotoč
  Rozlišují se podtypy F1 (malá velikost, obvykle pro jednoho uživatele) a F2 (obvykle pro více uživatelů).
 • Bez typového označení - Volně stojící karusel o průměru menším než 500 mm

Norma také vysvětluje obecné požadavky, které platí pro všechny typy, a v případě potřeby i požadavky specifické pro daný typ. V tomto newsletteru se zaměřujeme na věci, které se týkají provozu a plánování, a záměrně vynecháváme požadavky, které do značné míry ovlivňují design a jsou tedy na straně výrobce. Před koupí kolotoče, stejně jako u každého jiného herního vybavení, je vhodné nechat si od výrobce/prodejce předložit certifikát o shodě s EN 1176.

Minimální rozsah dopadové plochy je menší nebo větší v závislosti na tom, zda má kolotoč sedadla a/nebo úchyty, nebo jak snadno mohou být uživatelé bez překážek shozeni z kolotoče. Kromě toho je třeba poznamenat, že některé typy karuselu vyžadují nucené pohyby uživatele, a proto vyžadují volný prostor na zařízení a kolem něj. Část 1 normy navíc stanoví, že u takového herního vybavení musí být jako ochrana proti pádu zajištěn alespoň trávník/ornice nebo míra tlumení nárazů ochrany proti pádu musí odpovídat alespoň výšce volného pádu přístroj. Při dimenzování ochrany proti pádu je proto třeba dodržovat specifikace výrobce. Jaká maximální výška pádu je pro který typ přípustná a jak velká musí být dopadová plocha, jsme shrnuli v přehledné tabulce níže.

 • TIP:
  V praxi dochází k rychlé erozi trávníku/ornice, když děti pobíhají kolem kolotoče. Proto by měly být trávníky používány pouze ve spojení s vhodnými rohožemi pro trávník. Při použití volné ochrany proti pádu je třeba poznamenat, že se značně opotřebovává a že operátor musí vynaložit odpovídající úsilí, aby ochranu proti pádu znovu a znovu nastavil. Alternativou k oběma zmíněným variantám by byly syntetické krytiny s potřebnými vlastnostmi ochrany proti pádu.

Nejčastěji se dnes na dětských hřištích vyskytují určitě typy B (kolotoč s otočnou podlahou), E (šikmá točna) a F (kolotoč ve tvaru misky). U druhého typu jsou častější ty určené pro 1 uživatele. V tomto zpravodaji však zdůrazňujeme typově specifické požadavky všech 5 typů, které jsou relevantní pro provoz nebo plánování. Tyto údaje jsou přehledně shrnuty v následující tabulce.

Typ

Max. Výška pádu

minimální expanze
dopadová plocha

nucený pohyb (Volný prostor)

Světlá výška

A

1,0 m

2,0 m

ja

minimálně 40 cm

B

1,0 m

2,0 m

ja

6 - 11 cm
nebo ≥ 40 cm (nebo ≥ 30 cm s volnou ochranou proti pádu)

C

pro rukojeti: min.1,0m, max.1,5m

pro sedadla: 1,5 m

2,0 m + 1,0 m bezbariérová plocha

ja

≥ 1,8 m

pro všechny tuhé a nespojité prvky

D

1,0 m

1,5 m

ne

-

E

1,0 m

3,0 m

ja

≥ 30 cm s volnou ochranou proti pádu
≥ 40 se syntetickou ochranou proti pádu

Kromě typů A – F norma popisuje i volně stojící kolotoče o průměru menším než 500 mm, jak již bylo uvedeno v seznamu výše. U tohoto typu je pro plánování relevantní, že jsou vnímány jako zařízení bez nuceného pohybu. Překrývání prostoru pro pád a dopadové plochy s jinými zařízeními je proto přípustné. Je také povolena kombinace několika takových malých kruhových objezdů ve skupině. Na jednotlivých kruhových objezdech jsou pak ale vyžadována zábradlí.


Rozlišení podle typu použití nebo věkové skupiny

EN 1176-5 používá k rozlišení typů způsob použití i způsob konstrukce. Návrhy se však mohou v rámci typu také značně lišit, což znamená, že jsou osloveny různé skupiny uživatelů nebo věkové skupiny. V zásadě lze konstatovat, že typ A (turniket) a D (kolotoč vedený po kolejích) osloví především mladší děti, zatímco typ C (kolotoč se závěsnými uživatelskými body) ve verzi pro závěsné použití a typ E (nakloněná točna ) jsou vhodné zaměřené spíše na trochu starší děti. Obecně lze říci, že přítomnost sedadel umožňuje použití mladších dětí, uchopovací zařízení bez sezení zvyšují obtížnost a kruhové objezdy, které lze používat pouze ve visu nebo bez jakéhokoli uchycení nebo nemají tvar žlabu, který by poskytoval oporu, jsou nejobtížnější na použití.

Otočné podlahové kolotoče (typ B) jsou velmi oblíbeným provedením. Proto zde najdete širokou škálu designů pro různé věkové a uživatelské skupiny. Klasikou této skupiny je náš oblíbený samohybný kolotoč, který je zaměřen na děti již od 2 let. Tříhvězdičkový kolotoč je vzhledem k zamýšlenému použití ve stoje vhodný pro děti od cca 5 let. Kolotoče typu B lze instalovat i v úrovni podlahy, což zajišťuje bezbariérový přístup. To znamená, že i děti s handicapem mohou zažít zábavu na kolotoči, i když k pohybu potřebují invalidní vozík.

Pokud je dostatek místa a cílovou skupinou jsou děti od cca 7 let, nakloněná točna se často najde. Zejména děti ve věku povinné školní docházky potřebují věšení a šizení jako základní pohybovou aktivitu. V neposlední řadě k posílení svalů rukou, paží a ramen, které jsou jinak v běžném životě málo využívané. Z tohoto důvodu jsou na hřištích pro tuto věkovou skupinu vítanou možností i závěsné kolotoče.


Co je třeba vzít v úvahu při plánování a provozu?

Vzhledem k tomu, že většina kolotočů ve hře se musí šťouchnout do rotace, je zde na jedné straně hodně rychlé uživatelské aktivity a na druhé straně odpovídající hladina hluku díky sociálním interakcím a zábavě. Rotující pohyb a hraní nevyhnutelně způsobují opotřebení konstrukce. Rotační pohyb a činnosti nevyhnutelně vedou k opotřebení konstrukce. Z těchto důvodů je při plánování herních ploch a během provozu třeba vzít v úvahu několik věcí.

Plánování:

Jak již bylo popsáno výše, na kolotoči se toho může stát docela dost. Při plánování je proto vhodné vzít v úvahu sled pohybů uživatelů. Na hřišti by nemělo docházet k překryvům s trasami ostatních aktivit. Kromě toho je nezbytný výběr správné podlahové krytiny, aby děti mohly zařízení používat bez omezení a také pracovníci údržby nemuseli denně řešit údržbu podlahy.

Kolotoče pro malé děti by měly být umístěny v prostoru, který je pro doprovázející osobu dobře viditelný nebo dokonce nabízí posezení v bezprostřední blízkosti. V případě potřeby lze rychle poskytnout pomoc dospělému. Jiné typy kolotočů, které jsou vhodné pro starší děti, by měly být umístěny v okrajových oblastech nebo by měly být odděleny vegetací či terénní modelací, aby nemohly bez překážek procházet hřištěm. Kromě toho je třeba dbát na to, aby bezprostředně sousedily klidné oblasti.

Při výběru ochranné plochy proti pádu je třeba zohlednit na jedné straně uživatelskou skupinu, pro kterou je karusel určen, a na straně druhé zdroje poskytnuté/dostupné provozovatelem pro údržbové práce. Vzhledem k tomu, že karusely jsou zařízení s nuceným pohybem - s výjimkou volně stojících kolotočů o průměru menším než 500 mm, musí být zajištěna ochrana proti pádu i pro výšku pádu menší než 60 cm. Jak již bylo popsáno výše, při používání trávníků je třeba přijmout dodatečná opatření, aby bylo zajištěno dlouhodobé zachování trávníku.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výběru podlahové krytiny pro kruhové objezdy, které se instalují v úrovni podlahy pro umožnění bezbariérového přístupu. To by mělo být ploché a přístupné pro invalidní vozíky. Volba tedy přirozeně padá na syntetické krytiny.

Pokud je kvůli výšce pádu rotačního zařízení vyžadována jiná podlaha než tráva (výška pádu přes 1,0 m), pak je třeba se vyhnout podlahám, které jsou při chůzi silně posunuty. V opačném případě bude jeho zapnutí pro děti obtížné. Kromě toho musí pracovníci údržby provozovatele pravidelně doplňovat/vyrovnávat vzniklou prohlubeň kolem karuselu. V závislosti na frekvenci uživatelů na hřišti to může být značné úsilí a nutné až denně. Jako podlahové krytiny je proto třeba vyloučit štěrk a velmi sypký písek. Pokud by se však stále mělo jednat o sypký přírodní materiál, pak štěpka nabízí nejlepší alternativu, protože štěpky různých velikostí se do sebe snadno zaklíní a nehrají tak oproti jiným přírodním materiálům tolik. Nicméně i u této ochrany proti pádu musí být vynaloženo odpovídající úsilí na údržbu. Pokud to nelze zaručit, je třeba dát přednost syntetickému systému ochrany proti pádu.

Podnikání:

Kromě tématu souvisejícího s údržbou ochrany proti pádu uvedeného v posledním odstavci je třeba při provozu kolotočů zvážit i další věci. Personál údržby by měl věnovat zvláštní pozornost zjevnému opotřebení nebo poškození konstrukce. Odštípnutí, poškození povlaků nebo chybějící kryty na potrubí nebo armaturách mohou představovat riziko zranění a musí být okamžitě opraveny. Pozornost však musí být věnována také otočným ložiskům. Může být nutné je v pravidelných intervalech mazat. Za tímto účelem je třeba dodržovat informace výrobce a odpovídající rutinní postupy začlenit do specifikací údržby personálu údržby. V mnoha případech však výrobci používají bezúdržbová ložiska. Navíc se ložiska mohou časem opotřebovat. Poznáte to tak, že je tam určitá vůle (v řádu milimetrů), kterou lze zjistit zatřesením konstrukce nebo jejím jednostranným zatížením. Pokud je vůle, je nutné ložisko vyměnit.

Závěr

Pro každou věkovou skupinu existuje vhodný typ kolotoče. Správně umístěné na hřišti, vybavené správnou podlahovou krytinou a vhodnou údržbou, je toto vybavení hřiště vrcholem každého hřiště. Naši specializovaní konzultanti vám rádi pomohou vybrat ten správný karusel pro zamýšlenou skupinu uživatelů a poskytnou pomoc s plánováním.

Máte dotazy?
Naši odborní poradci vám rádi pomohou!

Chcete se o nás a našich produktech dozvědět více?

My a naši partneři se těšíme na vaše dotazy.
Wir benutzen cookies

Na našem webu používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné pro provoz webu, jiné nám pomáhají zlepšovat tento web a uživatelskou zkušenost (sledovací soubory cookie). Můžete se sami rozhodnout, zda chcete soubory cookie povolit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaši žádost odmítnete, nemusí být dostupné všechny funkce webu.